1.- Condicions d’entrega: Per a comandes tramitades abans de les 16:00 hores el termini d’entrega és de 48/72h una vegada rebut el pagament de la comanda. Per a comandes realitzades després dels horaris indicats, l’entrega s’efectuarà en un termini mínim de 72h. En el cas de produïr-se demores en aquests terminis d’entrega, sent per causes alienes a la nostra voluntat, no es generarà cap dret d’indemnització a favor dels clients, a qui se’ls informarà de la demora. Per a Illes Balears, Illes Canaries i Portugal termini d’entrega mínim entre 7 i 10 dies. Per a altres enviaments s’haurà de consultar a LOGOPEDICUM.COM, per a gestionar la seva comanda. En aquest cas els ports aniràn a càrrec del destinatari.

2.- Satisfacció de l’entrega: Per a que resulti aplicable la garantia 100% satisfet dels productes sol·licitats, s’hauràn de complir els següents requisits: El termini màxim per a retornar qualsevol producte és de 15 dies des de la recepció de la comanda. El client haurà de comunicar aquesta devolució a LOGOPEDICUM.COM i posteriorment remetre el producte complet a ports pagats, amb tots els seus accessoris, en perfectes condicions d’ús i en el seu embalatge original, adjuntant còpia de la factura o albarà. El cost de la devolució anirà a càrrec del client, exceptuant si la devolució deriva d’un error de LOGOPEDICUM.COM. En aquest cas, el client haurà d’avisar a LOGOPEDICUM.COM, a fi d’acordar la recollida del producte que desitgi retornar. El client podrà optar per demanar un producto a canvi del que es retorni, el que se li efectuarà passats aproximadament 7 dies desde la recepció de la devolució del producte. El client estarà informat via e-mail de tots els passos seguits després de la seva devolució.

3.- Ports d’entrega. Els gastos d’entrega seràn de 7€ sense IVA a Catalunya, de 10€ sense IVA a la resta d’Espanya i Portugal i 16€ a Itàlia. En cas de que el cliente exigieixi un transport especial, o per a comandes fora de la península, el client haurà de fer-se càrrec dels ports.

4.- Reserva de propiedad. LOGOPEDICUM.COM conservarà la propietat de la mercancia venuda fins que aquesta no hagi estat satisfeta pel client.

5.- Política de preus. Els preus que s’inclouen en la web www.logopedicum.com no inclouen IVA, donada l’actual legislació vigent i les seves possibles modificacions, afegint-se a la factura l’IVA corresponent en cada moment. Els preus estàn garantitzats dins del període de validesa del catàlog vinculat al suport que es presenta als destinataris, podent LOGOPEDICUM.COM, realitzar les modificacions tarifàries necessàries d’increments de les llistes de preus dels fabricants o distribuidors, nous impostos o situacions anàlogues, situació que es posarà a disposició dels destinataris en la pròpia web www.logopedicum.com.

6.- Formes de pagament. Persones físiques, autònoms i persones extrangeres: El pagament sempre serà per adelantat, amb targeta de crèdit o transferència bancària. Si es tracta de Societats i organismes, en cas de voler pactar condicions especials, s’hauràn de posar en contacte prèviament amb LOGOPEDICUM.COM per a acordar les mateixes.

7.- Retràs amb el pagament. En el cas de que no s’efectui el pagament dels productes sol·licitats en el termini de venciment, LOGOPEDICUM SCP, exigirà d’immediat al seu abonament. A més a més, LOGOPEDICUM SCP. es reserva el dret de suspendre qualsevol comanda en curs. Així mateix LOGOPEDICUM SCP. podrà exigir al client les despeses bancaries ocasionats a aquest impagament, i iniciar d’immediat les accions judicials que estimi oportunes per a la recuperació del deute, assumint en aquest cas el client el coste que es pogués derivar.

 8.- Garantia. LOGOPEDICUM.COM li garantitza la qualitat del producte que ampara, en els termes legals establerts, durant un període de 15 dies a partir de la data d’entrega. En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, el comprador tindrà dret a la substitució del producte. La reparació i substitució seràn gratuïtes per al comprador, sabent que aquesta gratuïtat les despeses neceasàries per a subsanar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament. No s’inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indeguda, tensió no idònia, ni materials somesos a desgast per el seu ús normal. La garantia perderà el seu valor si es manipula o repara el propi aparell, o útil sense coneixemento del Servei Tècnic. Per a fer ús de la garantia contacti amb nosatres per e-mail a la següent direcció d’e-mail info@logopedicum.com. El client haurà d’informar a LOGOPEDICUM.COM de la falta de conformitat en el termini de 7 dies des de que tingui coneixement d’ella.